انجام کلیه پروژه های نرم افزاری

سفارش پروژه دانشجویی رشته ارشد هوافضا انجام توسط علی بیک حسن

سلام میخوام معادلات ناویر-استوکس را در دستگاه مختصات استوانه‌ای برای جریان توربولانس در یک نازل همگرا-واگرا با اندازه‌های مشخص و با توجه پارامتر های ورودی به نازل حل کنید و تانسور تنش توربولانس را استخراج نمایید. در ورودی نازل: سرعت محوری برابر با عددی ثابت سرعت شعاعی صفر سرعت چرخشی برابر با حاصل ضرب عددی […]

سفارش پروژه دانشجویی رشته آمار انجام توسط مهدیه اسدی

عنوان پروژه کارشناسی ارشد تدوین و بررسی روان‌سنجی پرسشنامه عصب شناختی کودکان پیش دبستانی جهت بررسی حافظه دیداری و پیش بینی ارتباط با اختلال دیکته نویسی فصل۴این پایان نامه را می توانید انجام بدید من داده ای هم در اختیار ندارم